ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

รายงานการจ่ายเงินตามแผนในรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการจ่ายเงินตามแผนในรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3

Attachments:
Download this file (ไตรมาสที่ 3.pdf)ไตรมาสที่ 3.pdf[ ]358 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤษภาคม 2021 เวลา 14:30 น.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2

Attachments:
Download this file (ไตรมาสที่ 2.pdf)ไตรมาสที่ 2.pdf[ ]357 Kb

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563

Attachments:
Download this file (ธ.ค.63.pdf)ธ.ค.63.pdf[ ]3952 Kb

หน้า 10 จาก 76