ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 ตุลาคม 2019 เวลา 13:28 น.

จดหมายข่าว กองคลัง อบต.แหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

จดหมายข่าว

Attachments:
Download this file (จดหมายข่าว.pdf)จดหมายข่าว.pdf[ ]180 Kb

ประกาศจ้างเหมาสำรวจภาคสนาม อบต.แหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศจ้างเหมาสำรวจภาคสนาม อบต.แหลมผักเบี้ย

ประกาศเจตนารมย์

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน้า 2 จาก 29