ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (doc02765420200901095217.pdf)doc02765420200901095217.pdf[ ]286 Kb

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (doc02765520200901095249.pdf)doc02765520200901095249.pdf[ ]252 Kb

สรุปผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2563

Attachments:
Download this file (doc02765020200901095035.pdf)doc02765020200901095035.pdf[ ]276 Kb

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2563

Attachments:
Download this file (doc02765720200901095339.pdf)doc02765720200901095339.pdf[ ]261 Kb

ขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 และเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2563 และเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2563

Attachments:
Download this file (doc02765820200901095353.pdf)doc02765820200901095353.pdf[ ]354 Kb

หน้า 9 จาก 54