ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2021 เวลา 11:46 น.

โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม ปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม ปี 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2021 เวลา 11:45 น.

บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์)

อีเมล พิมพ์ PDF

บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2021 เวลา 17:01 น.

ประกาศองค์การบริหรส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบ]แหลมผักเบี้ย

เรื่อง  ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ย 

Attachments:
Download this file (ประกาศหลัง.pdf)ประกาศหลัง.pdf[ ]186 Kb

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2021 เวลา 13:21 น.

หน้า 4 จาก 76