ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประจำปี 2563 รอบเดือน (เมษายน 2563 – กันยายน 2563)

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประจำปี 2563   รอบเดือน (เมษายน  2563 –  กันยายน  2563)

Attachments:
Download this file (doc03462420210303093135.pdf)doc03462420210303093135.pdf[ ]297 Kb

รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประจำปี 2563 รอบเดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประจำปี 2563   รอบเดือน (ตุลาคม  2562 – มีนาคม  2563)

Attachments:
Download this file (doc03462320210303093109.pdf)doc03462320210303093109.pdf[ ]297 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 มีนาคม 2021 เวลา 09:39 น.

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

Attachments:
Download this file (EIT.pdf)EIT.pdf[ ]233 Kb

แผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566)

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 14:33 น.

หน้า 4 จาก 59