ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (doc02765120200901095110.pdf)doc02765120200901095110.pdf[ ]253 Kb

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (doc02765220200901095125.pdf)doc02765220200901095125.pdf[ ]262 Kb

สรุปผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

Attachments:
Download this file (doc02765320200901095157.pdf)doc02765320200901095157.pdf[ ]322 Kb

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (doc02765420200901095217.pdf)doc02765420200901095217.pdf[ ]286 Kb

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (doc02765520200901095249.pdf)doc02765520200901095249.pdf[ ]252 Kb

หน้า 4 จาก 50