ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

Attachments:
Download this file (doc02764320200901094511.pdf)doc02764320200901094511.pdf[ ]272 Kb

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (doc02764420200901094600.pdf)doc02764420200901094600.pdf[ ]254 Kb

ประกาศกำหนดสมัยประชุม ปี 63 และวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

Attachments:
Download this file (doc02764520200901094808.pdf)doc02764520200901094808.pdf[ ]310 Kb

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2563

Attachments:
Download this file (doc02764720200901094938.pdf)doc02764720200901094938.pdf[ ]275 Kb

เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (doc02764720200901094938.pdf)doc02764720200901094938.pdf[ ]275 Kb

หน้า 7 จาก 54