ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

สรุปผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

Attachments:
Download this file (doc02766120200901095524.pdf)doc02766120200901095524.pdf[ ]249 Kb

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (doc02766220200901095542.pdf)doc02766220200901095542.pdf[ ]268 Kb

รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการประชุาสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (doc02764120200901094242.pdf)doc02764120200901094242.pdf[ ]3164 Kb

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (doc02764020200901094129.pdf)doc02764020200901094129.pdf[ ]5250 Kb

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (doc02763920200901094019.pdf)doc02763920200901094019.pdf[ ]5209 Kb

หน้า 6 จาก 50