ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง มาตรการในการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลแหลมผักเบี้ย เรื่อง มาตรการในการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ย

Attachments:
Download this file (S__163979267.jpg)S__163979267.jpg[ ]266 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2021 เวลา 10:24 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง เลื่อนการรับเงินค่าขยะมูลฝอย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด -19

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง เลื่อนการรับเงินค่าขยะมูลฝอย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด -19

Attachments:
Download this file (S__164003842.jpg)S__164003842.jpg[ ]241 Kb

เกร็ดความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

อีเมล พิมพ์ PDF

เกร็ดความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2021 เวลา 14:32 น.

โครงการป้องกันและคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการป้องกันและคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2563

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา ปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ปี 2563

หน้า 3 จาก 76