ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ขอเชิญร่วมงานนั่งแคร่แลตะวัน

อีเมล พิมพ์ PDF
ขอเชิญทุก ๆ ท่านร่วมงาน "นั่งแคร่แลตะวัน" เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบล แหลมผักเบี้ย ซึ่งมีการเปิดงานในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ซึ่ง นายไกร บุญบันดาลร   องผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้  ในเวลา 10.00 น. 
alt

การเปลี่ยนระบบการรับชำระค่าน้ำประปา

อีเมล พิมพ์ PDF

นั่งแคร่แลตะวัน

อีเมล พิมพ์ PDF
altaltalt
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2014 เวลา 16:18 น.

หน้า 39 จาก 39