ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

คุณพอใจ อบต.แหลมผักเบี้ย ด้านใด

จำนวนผู้ลงคะแนน:
8
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2017 เวลา 13:44 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันพุธที่ 18 กันยายน 2019 เวลา 13:55 น.

คุณพอใจ อบต.แหลมผักเบี้ย ด้านใด

Hits Percent Graph
ด้านบริการประชาชน
4 50%
ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
3 37.5%
ด้านสาธารณูปโภค
1 12.5%
ด้านสาธารณสุขฯ
0 0%
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
0 0%