TEXT_SIZE

งานบริหารงานบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานการเจ้าหน้าที่ 3
2 ประกาศ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรม งานการเจ้าหน้าที่ -
3 ประกาศ หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร งานการเจ้าหน้าที่ -
4 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน งานการเจ้าหน้าที่ -
5 แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วน งานการเจ้าหน้าที่ 6
6 ตั้งคณะทำงานจริยธรรม งานการเจ้าหน้าที่ 7
7 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ งานการเจ้าหน้าที่ 6
8 ประกาศผลการประเมินพนักงานดีเด่น งานการเจ้าหน้าที่ 3
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 งานการเจ้าหน้าที่ 44
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานประชาสัมพันธ์ 47

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล