TEXT_SIZE

งานบริหารงานบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การขับเคลื่อนจริยธรรม งานการเจ้าหน้าที่ 205
2 แผนการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล งานการเจ้าหน้าที่ 150
3 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 67-69) งานการเจ้าหน้าที่ 204
4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานการเจ้าหน้าที่ 203
5 ประกาศ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรม งานการเจ้าหน้าที่ 123
6 ประกาศ หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร งานการเจ้าหน้าที่ 142
7 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน งานการเจ้าหน้าที่ 173
8 แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วน งานการเจ้าหน้าที่ 237
9 ตั้งคณะทำงานจริยธรรม งานการเจ้าหน้าที่ 188
10 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ งานการเจ้าหน้าที่ 213

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล