TEXT_SIZE

งานสวัสดิการสังคม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Administrator 266
2 คู่มือการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน งานสาธารณสุข 265
3 คู่มือการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชนชำนาญการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย งานประชาสัมพันธ์ 255
4 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 407
5 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 355

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล