TEXT_SIZE

แผนพัฒนาท้องถิ่น-อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 Administrator 276
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 359
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 งานสาธารณสุข 525
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง 4 พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 627
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง3 พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 689
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 634
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 645
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.. 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 673
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 496
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)เพิ่มเติม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 694

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล