ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 34
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 17
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 19
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 10
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.. 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 21
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 22
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)เพิ่มเติม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 73
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 103
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 156