ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 2
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 1
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 47
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)เพิ่มเติม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 37
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 66
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 106