ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 850
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 32
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง 4 พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 47
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง3 พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 46
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 63
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 41
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 44
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 36
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.. 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 46
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 67

หน้า 1 จาก 2