TEXT_SIZE

คู่มือประชาชน อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ งานประชาสัมพันธ์ 264
2 คู่มือสำหรับประชาชน (การรับชำระภาษีป้าย) Administrator 331
3 คู่มือสำหรับประชาชน (คู่มือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) Administrator 245
4 คู่มือประชาชน (การรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย) Administrator 345
5 คู่มือ แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ งานการเจ้าหน้าที่ 491
6 คู่มือประชาชน (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) งานสาธารณสุข 545
7 คู่มือสำหรับประชาชน งานสาธารณสุข 599
8 คู่มือการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 1045
9 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 605
10 จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 8793

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล