ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานการประชุมบริหารและพนักงาน อบต.แหลมผักเบี้ย


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 7 14 ก.ย61 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 12
2 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 6 13 ก.ย61 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 6
3 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 5 3 ก.ย61 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 9
4 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 4 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 8
5 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 4 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 9
6 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 3 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 7
7 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 2 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 3
8 โอนเงินงบประมาณปี 2561 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 10
9 ประชุม พนง เดือน พ.ย.๕๗ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 344
10 ประชุม พนง เดือน ต.ค.๕๗ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 337
11 ประชุม พนง เดือน ก.ย.๕๗ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 208
12 ประชุม พนง เดือน ส.ค.๕๗ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 299
13 รายงานผลการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 211
14 รายงานผลการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 205
15 รายงานผลการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 178
16 รายงานผลการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 181
17 รายงานผลการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 185
18 รายงานผลการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 154
19 รายงานผลการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 176
20 รายงานผลการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 154
21 รายงานผลการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 148