ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานการประชุมบริหารและพนักงาน อบต.แหลมผักเบี้ย


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 7 14 ก.ย61 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 16
2 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 6 13 ก.ย61 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 7
3 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 5 3 ก.ย61 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 10
4 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 4 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 9
5 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 4 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 10
6 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 3 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 8
7 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 2 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 4
8 โอนเงินงบประมาณปี 2561 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 11
9 ประชุม พนง เดือน พ.ย.๕๗ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 348
10 ประชุม พนง เดือน ต.ค.๕๗ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 340
11 ประชุม พนง เดือน ก.ย.๕๗ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 210
12 ประชุม พนง เดือน ส.ค.๕๗ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 300
13 รายงานผลการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 220
14 รายงานผลการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 214
15 รายงานผลการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 179
16 รายงานผลการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 182
17 รายงานผลการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 192
18 รายงานผลการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 155
19 รายงานผลการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 181
20 รายงานผลการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 155
21 รายงานผลการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 149