ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานการประชุมบริหารและพนักงาน อบต.แหลมผักเบี้ย


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 7 14 ก.ย61 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 28
2 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 6 13 ก.ย61 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 18
3 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 5 3 ก.ย61 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 24
4 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 4 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 19
5 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 4 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 20
6 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 3 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 21
7 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 2 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 18
8 โอนเงินงบประมาณปี 2561 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 21
9 ประชุม พนง เดือน พ.ย.๕๗ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 380
10 ประชุม พนง เดือน ต.ค.๕๗ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 353
11 ประชุม พนง เดือน ก.ย.๕๗ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 227
12 ประชุม พนง เดือน ส.ค.๕๗ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 327
13 รายงานผลการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 245
14 รายงานผลการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 252
15 รายงานผลการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 192
16 รายงานผลการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 197
17 รายงานผลการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 230
18 รายงานผลการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 166
19 รายงานผลการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 225
20 รายงานผลการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 166
21 รายงานผลการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 168