ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานการประชุมบริหารและพนักงาน อบต.แหลมผักเบี้ย


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 7 14 ก.ย61 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 44
2 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 6 13 ก.ย61 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 26
3 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 5 3 ก.ย61 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 30
4 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 4 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 28
5 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 4 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 26
6 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 3 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 28
7 โอนเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 2 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 26
8 โอนเงินงบประมาณปี 2561 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 28
9 ประชุม พนง เดือน พ.ย.๕๗ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 390
10 ประชุม พนง เดือน ต.ค.๕๗ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 362
11 ประชุม พนง เดือน ก.ย.๕๗ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 240
12 ประชุม พนง เดือน ส.ค.๕๗ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 336
13 รายงานผลการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 253
14 รายงานผลการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 264
15 รายงานผลการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 199
16 รายงานผลการประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 207
17 รายงานผลการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 239
18 รายงานผลการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 174
19 รายงานผลการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 234
20 รายงานผลการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 175
21 รายงานผลการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 175