ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประชาสัมพันธ์สภาอบต.แหลมผักเบี้ย


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 16
2 สรุปผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 10
3 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 5
4 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 10
5 ขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 และเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 3
6 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 8
7 สรุปผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 73
8 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 16
9 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 15
10 สรุปผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 7
11 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 8
12 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 10
13 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 16
14 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 7
15 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 8
16 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 7
17 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ปี 63 และวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 11
18 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 10
19 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 7
20 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 6
21 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 8
22 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 4
23 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 7
24 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 10