ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประชาสัมพันธ์สภาอบต.แหลมผักเบี้ย


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 49
2 สรุปผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 23
3 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 25
4 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 33
5 ขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 และเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 21
6 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 31
7 สรุปผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 82
8 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 35
9 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 37
10 สรุปผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 31
11 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 19
12 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 29
13 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 34
14 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 30
15 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 22
16 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 22
17 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ปี 63 และวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 27
18 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 24
19 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 31
20 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 20
21 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 24
22 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 17
23 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 16
24 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 63