ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประชาสัมพันธ์สภาอบต.แหลมผักเบี้ย


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 23
2 สรุปผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 16
3 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 13
4 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 16
5 ขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 และเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 10
6 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 14
7 สรุปผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 77
8 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 19
9 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 25
10 สรุปผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 15
11 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 11
12 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 19
13 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 24
14 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 18
15 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 13
16 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 14
17 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ปี 63 และวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 19
18 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 18
19 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 15
20 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 9
21 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 13
22 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 9
23 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 11
24 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 27