ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประวัติความเป็นมาตำบลแหลมผักเบี้ย


     ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านแหลม อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 29 กิโลเมตร พื้นที่ของตำบลติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย แต่เดิมรูปลักษณะของตำบล เป็นหาดทรายขาว มีผักเบี้ยขึ้นเป็นจำนวนมาก และหาดทรายขาวนี้ยื่นออกไปในทะเล มีลักษณะแหลมและขาว ชาวบ้านต่างพากันเรียกบริเวณนี้ว่า “แหลมผักเบี้ย” ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ น้ำทะเลได้กัดกร่อน บริเวณพื้นที่ของหมู่บ้านหายไปเป็นจำนวนมาก ราษฎรได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ อพยพมาจากที่ไหน ไม่มีใครทราบ มาสร้างบ้านเรือนอยู่ตามบริเวณชายฝั่งและประกอบอาชีพทำการประมงเป็นส่วนใหญ่ จึงเรียกชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “บ้านแหลมผักเบี้ย” ต่อมาทางราชการได้มีการจัดตั้งตำบลขึ้น จึงเรียกตำบลนี้ว่า “ตำบลแหลมผักเบี้ย” จนถึงปัจจุบันนี้

1 ประวัติหมู่ที่ 1 บ้านพะเนิน
2 ประวัติหมู่ที่ 2 บ้านดอนใน
3 ประวัติหมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง
4 ประวัติหมู่ที่ 4 บ้านดอนคดี