ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง อบต.แหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 20
2 ประกาศรับสมัครผู้ช่วยครูดูแลเด็กและขับเครื่องจักรขนาดเบา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 17
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาปละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 19
4 ขอยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้าและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 22
5 การรับโอน(ย้าย)พนักงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 34
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 44
7 ประกาศจ้างเหมาสำรวจภาคสนาม อบต.แหลมผักเบี้ย กองคลัง (จัดเก็บ) 52
8 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.แหลมผักเบี้ย กองคลัง (จัดเก็บ) 40
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง อบต.แหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 17
10 ประกาศเจตนารมย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 26
11 ประกาศรับสมัครงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 51
12 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 33
13 ข่าวประชาสัมพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 54
14 ข่าวประชาสัมพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 42
15 ข่าวประชาสัมพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 65
16 ข่าวประชาสัมพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 43
17 ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบต.แหลมผักเบี้ย 26
18 ข่าวประชาสัมพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 73
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 78
20 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ กองคลัง (การเงิน) 40
21 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง (การเงิน) 42
22 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน กองคลัง (การเงิน) 30
23 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 กองคลัง (จัดเก็บ) 91
24 อัตราราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ในปี พ.ศ.2562 กองคลัง (จัดเก็บ) 202
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 53
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 47
27 ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส อบต.แหลมผักเบี้ย 53
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 93
29 ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 91
30 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กองคลัง (การเงิน) 38

หน้า 1 จาก 3