ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชุมประชาคมตำบลแหลมผักเบี้ย ปี 2564 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 43
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้าน แหลม จังหวัดเพชรบุรี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 34
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานอบต. ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 14
4 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 24
5 กิจกรรมประกาศเจตจำนงป้องกันการทุจริตฯ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 27
6 โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 18
7 ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 3
8 โครงการอบรมการพูดประชาสัมพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 93
9 กิตกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (เข้าวัดฟังธรรม) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 49
10 โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 55
11 โครงการคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้าเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 54
12 นั่งแคร่แลตะวัน สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1155