ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย บ้านนายโสภณ นามเดช หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 5
2 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางสวนและนางบุญสม หมู่ที่ 1 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 3
3 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 5
4 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการซ่อมแซมประตูน้ำ อาคารรับน้ำ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 4
5 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการปรับปรุง ศพด. อบต.แหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 2
6 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารประชาปราโมทย์ หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 9
7 ประกาศผลผุ้ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้งป้ายต่างๆ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 8
8 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บม 3294 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 6
9 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 14
10 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. อบต.แหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 2
11 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 18
12 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้างประปาซอยบ้านนายบุญช่วย ทรัพย์ทวี หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 7
13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร แอลฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 61
14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายกลางทุ่งหมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 74
15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายกลางทุ่งหมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 62
16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลุูกรัง หมู่ที่ 1-4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 64
17 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการซ่อมแซมถนนลุกรัง หมู่ที่ 1-4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 80
18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV จำนวน 32 จุด พร้อมติดตั้ง กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 62
19 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV จำนวน 32 จุดพร้อมติดตั้ง กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 70
20 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 83
21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรเส้้นบ้านดอนสบายหมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 97
22 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 62
23 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองทางเทคนิคโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรเส้นบ้านดอนสบาย หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 103
24 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 76
25 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรเส้นบ้านดอนสบาย หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 84
26 ประกาศผู้ชนะวางท่อระบายน้ำบ้านนายเท็น หมู่ที่ 3 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 3
27 ประกาศผู้เสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านนายเท็น หมู่ที่ 3 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 80
28 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านนายเท็น หมู่ที่ 3 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 82
29 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาเครื่องพ่นหมอกควัน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 72
30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเครื่องพ่นหมอกควัน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 82

หน้า 1 จาก 3