TEXT_SIZE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. อบต.แหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 637
32 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 716
33 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้างประปาซอยบ้านนายบุญช่วย ทรัพย์ทวี หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 635
34 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร แอลฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 728
35 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายกลางทุ่งหมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 608
36 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายกลางทุ่งหมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 812
37 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลุูกรัง หมู่ที่ 1-4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 904
38 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการซ่อมแซมถนนลุกรัง หมู่ที่ 1-4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 662
39 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV จำนวน 32 จุด พร้อมติดตั้ง กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 679
40 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV จำนวน 32 จุดพร้อมติดตั้ง กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 738

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล