ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม) กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 5
2 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย บ้านนายโสภณ นามเดช หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 5
3 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.บ้านนายโสภณ นามเดช หมู่ที่ 2 (เผยแพร่รับฟังความคิดเห็น) กองคลัง (การเงิน) 13
4 ประกาศร่าง TOR รถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 22
5 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 53
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนโตนด-บ้านชายคลองหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 144
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 124
8 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนโตนด-บ้านชายคลอง หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 126
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 184
10 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 173
11 ประกาศการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตำบลแหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 88
12 ประกาศการเสนอราคาซ่อมแซมถนนภายในตำบลแหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 117
13 ประกวดราคาซื้อกล้อง CCTV กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 172
14 ประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเส้นบ้านดอนสบาย หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 143
15 เสนอราคาอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมชุดดับเพลิง กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 143
16 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 561
17 วางท่อระบายน้ำบ้านนายเท็น หมู่ที่ 3 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 156
18 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะหลัง รพ.สต.เส้นเก็บหอย หมู่ที่ 1 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 155
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 126
20 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 138
21 ประการศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 97
22 เสนอราคาซ่อมแซมถนนภายในตำบลแหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 127
23 โครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะเลียบฝั่งคลองบางทะลุ หมู่ที่ 3 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 224
24 ประกาศสอบราคา (1/2559)โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 จำนวน 2 โครงการ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 314
25 งบประมาณ / ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสายชลหมู่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 242
26 งบประมาณ / ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 ดอนคดี หมู่ 44 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 252
27 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 349
28 งบประมาณ/ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 289
29 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำศาลากลางบ้าน ม.1 (ครั้งที่ 2) กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 174
30 โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลากลางบ้านพะเนิน หมู่ที่ 1 + งบประมาณ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 328

หน้า 1 จาก 2