ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 ครั้งที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 13
2 ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 12
3 ประกาศร่าง TOR สนามฟุตซอล กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 16
4 ประกาศซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 16
5 ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยบุญช่วยรวมใจ หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 14
6 ประกาศร่าง TOR รถบรรทุกเทท้าย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 15
7 ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายและบ่อพัก กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 22
8 ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงก่สอร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 14
9 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 28
10 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 16
11 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม) กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 21
12 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย บ้านนายโสภณ นามเดช หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 17
13 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.บ้านนายโสภณ นามเดช หมู่ที่ 2 (เผยแพร่รับฟังความคิดเห็น) กองคลัง (การเงิน) 27
14 ประกาศร่าง TOR รถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 37
15 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 73
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนโตนด-บ้านชายคลองหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 199
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 168
18 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนโตนด-บ้านชายคลอง หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 141
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 224
20 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 223
21 ประกาศการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตำบลแหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 110
22 ประกาศการเสนอราคาซ่อมแซมถนนภายในตำบลแหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 139
23 ประกวดราคาซื้อกล้อง CCTV กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 222
24 ประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเส้นบ้านดอนสบาย หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 179
25 เสนอราคาอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมชุดดับเพลิง กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 198
26 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 592
27 วางท่อระบายน้ำบ้านนายเท็น หมู่ที่ 3 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 173
28 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะหลัง รพ.สต.เส้นเก็บหอย หมู่ที่ 1 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 204
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 169
30 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 156

หน้า 1 จาก 2