TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 295
2 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส,ล.ซอยบ้านนายอำนาจ เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 377
3 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านผู้ใหญ่สมหมาย หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 371
4 ประกาศร่างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้านสมหมาย หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 326
5 ประกาศร่างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอำนาจ เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 357
6 แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 136
7 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสะพานหันฝั่ง หมู่ที่ 3 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 279
8 ประกาศร่างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสะพานหันฝั่ง หมู่ที่ 3 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 292
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 306
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 280
11 ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 ครั้งที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 265
12 ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 338
13 ประกาศร่าง TOR สนามฟุตซอล กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 192
14 ประกาศซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 449
15 ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยบุญช่วยรวมใจ หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 199
16 ประกาศร่าง TOR รถบรรทุกเทท้าย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 230
17 ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายและบ่อพัก กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 281
18 ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงก่สอร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 288
19 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 321
20 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 143
21 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม) กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 293
22 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย บ้านนายโสภณ นามเดช หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 131
23 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.บ้านนายโสภณ นามเดช หมู่ที่ 2 (เผยแพร่รับฟังความคิดเห็น) กองคลัง (การเงิน) 139
24 ประกาศร่าง TOR รถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 163
25 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 378
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนโตนด-บ้านชายคลองหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 366
27 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 406
28 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนโตนด-บ้านชายคลอง หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 330
29 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 575
30 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 381

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล