ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสะพานหันฝั่ง หมู่ที่ 3 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 21
2 ประกาศร่างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสะพานหันฝั่ง หมู่ที่ 3 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 12
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 28
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 36
5 ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 ครั้งที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 20
6 ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 21
7 ประกาศร่าง TOR สนามฟุตซอล กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 26
8 ประกาศซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 29
9 ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยบุญช่วยรวมใจ หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 25
10 ประกาศร่าง TOR รถบรรทุกเทท้าย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 26
11 ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายและบ่อพัก กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 44
12 ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงก่สอร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 25
13 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 47
14 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 28
15 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม) กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 30
16 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย บ้านนายโสภณ นามเดช หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 28
17 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.บ้านนายโสภณ นามเดช หมู่ที่ 2 (เผยแพร่รับฟังความคิดเห็น) กองคลัง (การเงิน) 35
18 ประกาศร่าง TOR รถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 46
19 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 82
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนโตนด-บ้านชายคลองหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 245
21 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 173
22 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนโตนด-บ้านชายคลอง หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 157
23 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 247
24 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 239
25 ประกาศการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตำบลแหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 119
26 ประกาศการเสนอราคาซ่อมแซมถนนภายในตำบลแหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 151
27 ประกวดราคาซื้อกล้อง CCTV กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 229
28 ประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเส้นบ้านดอนสบาย หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 189
29 เสนอราคาอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมชุดดับเพลิง กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 274
30 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 604

หน้า 1 จาก 2