ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย บ้านนายโสภณ นามเดช หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 4
2 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.บ้านนายโสภณ นามเดช หมู่ที่ 2 (เผยแพร่รับฟังความคิดเห็น) กองคลัง (การเงิน) 11
3 ประกาศร่าง TOR รถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 20
4 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 51
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนโตนด-บ้านชายคลองหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 132
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 113
7 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนโตนด-บ้านชายคลอง หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 119
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 165
9 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 153
10 ประกาศการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตำบลแหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 87
11 ประกาศการเสนอราคาซ่อมแซมถนนภายในตำบลแหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 110
12 ประกวดราคาซื้อกล้อง CCTV กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 167
13 ประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเส้นบ้านดอนสบาย หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 140
14 เสนอราคาอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมชุดดับเพลิง กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 135
15 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 550
16 วางท่อระบายน้ำบ้านนายเท็น หมู่ที่ 3 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 150
17 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะหลัง รพ.สต.เส้นเก็บหอย หมู่ที่ 1 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 147
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 111
19 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 136
20 ประการศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 96
21 เสนอราคาซ่อมแซมถนนภายในตำบลแหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 126
22 โครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะเลียบฝั่งคลองบางทะลุ หมู่ที่ 3 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 223
23 ประกาศสอบราคา (1/2559)โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 จำนวน 2 โครงการ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 310
24 งบประมาณ / ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสายชลหมู่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 240
25 งบประมาณ / ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 ดอนคดี หมู่ 44 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 249
26 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 346
27 งบประมาณ/ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 285
28 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำศาลากลางบ้าน ม.1 (ครั้งที่ 2) กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 173
29 โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลากลางบ้านพะเนิน หมู่ที่ 1 + งบประมาณ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 323
30 ประกาศสอบราคา ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 385

หน้า 1 จาก 2