ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 11
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 15
3 ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 ครั้งที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 16
4 ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 14
5 ประกาศร่าง TOR สนามฟุตซอล กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 18
6 ประกาศซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 20
7 ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยบุญช่วยรวมใจ หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 17
8 ประกาศร่าง TOR รถบรรทุกเทท้าย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 21
9 ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายและบ่อพัก กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 28
10 ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงก่สอร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 19
11 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 34
12 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 20
13 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม) กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 25
14 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย บ้านนายโสภณ นามเดช หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 22
15 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.บ้านนายโสภณ นามเดช หมู่ที่ 2 (เผยแพร่รับฟังความคิดเห็น) กองคลัง (การเงิน) 30
16 ประกาศร่าง TOR รถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 42
17 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 77
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนโตนด-บ้านชายคลองหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 224
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 170
20 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนโตนด-บ้านชายคลอง หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 146
21 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 2 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 231
22 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 226
23 ประกาศการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตำบลแหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 114
24 ประกาศการเสนอราคาซ่อมแซมถนนภายในตำบลแหลมผักเบี้ย กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 144
25 ประกวดราคาซื้อกล้อง CCTV กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 223
26 ประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเส้นบ้านดอนสบาย หมู่ที่ 4 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 183
27 เสนอราคาอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมชุดดับเพลิง กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 203
28 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 595
29 วางท่อระบายน้ำบ้านนายเท็น หมู่ที่ 3 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 175
30 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะหลัง รพ.สต.เส้นเก็บหอย หมู่ที่ 1 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 206

หน้า 1 จาก 2