ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานการประชุมสภา อบต.แหลมผักเบี้ย


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ขยายเวลา) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 1
2 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 1
3 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 1
4 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ -
5 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ -
6 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ -
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 1
8 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 3
9 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ -
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ -
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 1
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 1
13 การประชุมสภาสมัยที่ 4 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 355
14 สมัย วิสามัญ สมัย ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2556 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 168
15 สามัญ สมัยที่ 3 ครั่งที่ 2 57(22 ส.ค. 57) สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 211
16 สามัญ สมัยที่ 3 57(14 ส.ค. 57) สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 331
17 สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.255 7 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 187
18 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย แรก ประจ าปี พ.ศ.255 7 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 203