ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานการประชุมสภา อบต.แหลมผักเบี้ย


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ขยายเวลา) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 4
2 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 4
3 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 4
4 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 5
5 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 5
6 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 7
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 2
8 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 4
9 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 3
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 3
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 4
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 6
13 การประชุมสภาสมัยที่ 4 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 357
14 สมัย วิสามัญ สมัย ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2556 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 171
15 สามัญ สมัยที่ 3 ครั่งที่ 2 57(22 ส.ค. 57) สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 212
16 สามัญ สมัยที่ 3 57(14 ส.ค. 57) สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 332
17 สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.255 7 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 191
18 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย แรก ประจ าปี พ.ศ.255 7 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 206