ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานการประชุมสภา อบต.แหลมผักเบี้ย


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 31
2 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 18
3 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ขยายเวลา) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 23
4 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 23
5 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 22
6 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 14
7 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 21
8 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 17
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 14
10 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 17
11 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 18
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 23
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 22
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 62 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 22
15 การประชุมสภาสมัยที่ 4 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 369
16 สมัย วิสามัญ สมัย ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2556 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 214
17 สามัญ สมัยที่ 3 ครั่งที่ 2 57(22 ส.ค. 57) สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 220
18 สามัญ สมัยที่ 3 57(14 ส.ค. 57) สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 339
19 สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.255 7 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 204
20 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย แรก ประจ าปี พ.ศ.255 7 สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 221