ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานสถานะทางการเงิน อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564 กองคลัง (การเงิน) 4
2 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 6
3 รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 กองคลัง (การเงิน) 8
4 รายงานรายรับ รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 กองคลัง (การเงิน) 4
5 รายงานรายรับ รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 9
6 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปี 2563 กองคลัง (การเงิน) 11
7 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 14
8 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 12
9 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 กองคลัง (การเงิน) 11
10 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 8
11 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 กองคลัง (การเงิน) 16
12 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 22
13 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กองคลัง (การเงิน) 13
14 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 14
15 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 20
16 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 15
17 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 17
18 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 กองคลัง (การเงิน) 25
19 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 16
20 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 22
21 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 17
22 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 19
23 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 23
24 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 51
25 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 27
26 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กองคลัง (การเงิน) 26
27 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 87
28 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1/2562 กองคลัง (การเงิน) 57
29 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 69
30 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 61 กองคลัง (การเงิน) 38

หน้า 1 จาก 4