ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานสถานะทางการเงิน อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กองคลัง (การเงิน) 4
2 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 2
3 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 7
4 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 1
5 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 6
6 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 กองคลัง (การเงิน) 11
7 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 6
8 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 6
9 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 9
10 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 8
11 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 7
12 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 29
13 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 13
14 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กองคลัง (การเงิน) 9
15 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 67
16 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1/2562 กองคลัง (การเงิน) 29
17 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 36
18 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 61 กองคลัง (การเงิน) 18
19 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 24
20 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 กองคลัง (การเงิน) 30
21 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4/2561 กองคลัง (การเงิน) 30
22 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 61 กองคลัง (การเงิน) 58
23 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 55
24 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 38
25 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 61 กองคลัง (การเงิน) 60
26 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3/2561 กองคลัง (การเงิน) 78
27 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 75
28 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 61 กองคลัง (การเงิน) 81
29 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 82
30 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2/2561 กองคลัง (การเงิน) 22

หน้า 1 จาก 4