ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานสถานะทางการเงิน อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 กองคลัง (การเงิน) 8
2 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กองคลัง (การเงิน) 13
3 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 กองคลัง (การเงิน) 17
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 18
5 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 กองคลัง (การเงิน) 13
6 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 กองคลัง (การเงิน) 13
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 21
8 รายงานการจ่ายเงินตามแผนในรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 29
9 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กองคลัง (การเงิน) 27
10 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564 กองคลัง (การเงิน) 24
11 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 กองคลัง (การเงิน) 11
12 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 21
13 รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 กองคลัง (การเงิน) 15
14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ษ.2564 ไตรมาสที่ 1 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 19
15 รายงานรายรับ รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 กองคลัง (การเงิน) 10
16 รายงานรายรับ รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 16
17 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปี 2563 กองคลัง (การเงิน) 25
18 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 กองคลัง (การเงิน) 17
19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 30
20 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 23
21 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 22
22 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 กองคลัง (การเงิน) 11
23 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 กองคลัง (การเงิน) 16
24 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 17
25 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 กองคลัง (การเงิน) 22
26 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 กองคลัง (การเงิน) 11
27 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 28
28 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กองคลัง (การเงิน) 20
29 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 19
30 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 กองคลัง (การเงิน) 11

หน้า 1 จาก 4