ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานสถานะทางการเงิน อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 2
2 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 กองคลัง (การเงิน) -
3 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 5
4 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 กองคลัง (การเงิน) 10
5 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 5
6 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 5
7 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 8
8 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 6
9 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 6
10 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 26
11 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 12
12 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กองคลัง (การเงิน) 6
13 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 55
14 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1/2562 กองคลัง (การเงิน) 22
15 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 30
16 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 61 กองคลัง (การเงิน) 14
17 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 20
18 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 กองคลัง (การเงิน) 29
19 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4/2561 กองคลัง (การเงิน) 27
20 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 61 กองคลัง (การเงิน) 51
21 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 53
22 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 34
23 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 61 กองคลัง (การเงิน) 56
24 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3/2561 กองคลัง (การเงิน) 72
25 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 70
26 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 61 กองคลัง (การเงิน) 77
27 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 72
28 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2/2561 กองคลัง (การเงิน) 18
29 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 61 กองคลัง (การเงิน) 90
30 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 61 กองคลัง (การเงิน) 59

หน้า 1 จาก 3