ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานสถานะทางการเงิน อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 5
2 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 5
3 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 กองคลัง (การเงิน) 4
4 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 5
5 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 กองคลัง (การเงิน) 14
6 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 17
7 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กองคลัง (การเงิน) 10
8 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 13
9 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 16
10 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 12
11 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 15
12 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 กองคลัง (การเงิน) 21
13 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 13
14 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 19
15 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 15
16 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 15
17 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 19
18 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 44
19 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 21
20 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กองคลัง (การเงิน) 20
21 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 80
22 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1/2562 กองคลัง (การเงิน) 46
23 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 57
24 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 61 กองคลัง (การเงิน) 33
25 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 38
26 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 กองคลัง (การเงิน) 45
27 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4/2561 กองคลัง (การเงิน) 44
28 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 61 กองคลัง (การเงิน) 69
29 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 70
30 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 59

หน้า 1 จาก 4