ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานสถานะทางการเงิน อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 7
2 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 7
3 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 กองคลัง (การเงิน) 9
4 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 6
5 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 กองคลัง (การเงิน) 15
6 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 19
7 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กองคลัง (การเงิน) 12
8 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 กองคลัง (การเงิน) 13
9 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 16
10 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 12
11 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 16
12 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 กองคลัง (การเงิน) 24
13 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 14
14 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 20
15 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 16
16 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 17
17 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 22
18 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 47
19 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 23
20 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กองคลัง (การเงิน) 23
21 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 84
22 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1/2562 กองคลัง (การเงิน) 52
23 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 64
24 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 61 กองคลัง (การเงิน) 36
25 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 40
26 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 กองคลัง (การเงิน) 49
27 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4/2561 กองคลัง (การเงิน) 45
28 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 61 กองคลัง (การเงิน) 72
29 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 72
30 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 61

หน้า 1 จาก 4