ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานสถานะทางการเงิน อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 5
2 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 กองคลัง (การเงิน) 7
3 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 5
4 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 5
5 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 7
6 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 5
7 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 4
8 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 กองคลัง (การเงิน) 26
9 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 9
10 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กองคลัง (การเงิน) 3
11 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 กองคลัง (การเงิน) 50
12 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1/2562 กองคลัง (การเงิน) 19
13 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 26
14 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 61 กองคลัง (การเงิน) 12
15 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 17
16 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 กองคลัง (การเงิน) 28
17 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4/2561 กองคลัง (การเงิน) 24
18 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 61 กองคลัง (การเงิน) 47
19 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 49
20 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 30
21 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 61 กองคลัง (การเงิน) 56
22 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3/2561 กองคลัง (การเงิน) 69
23 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 68
24 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 61 กองคลัง (การเงิน) 72
25 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 61 กองคลัง (การเงิน) 68
26 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2/2561 กองคลัง (การเงิน) 15
27 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 61 กองคลัง (การเงิน) 87
28 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 61 กองคลัง (การเงิน) 59
29 รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 60 กองคลัง (การเงิน) 70
30 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1/2561 กองคลัง (การเงิน) 20

หน้า 1 จาก 3