TEXT_SIZE

รายงานสถานะการเงิน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2567 กองคลัง (การเงิน) 30
2 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2567 กองคลัง (การเงิน) 186
3 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2567 กองคลัง (การเงิน) 306
4 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 กองคลัง (การเงิน) 240
5 รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง (การเงิน) 323
6 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 กองคลัง (การเงิน) 285
7 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 กองคลัง (การเงิน) 332
8 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง (การเงิน) 370
9 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 กองคลัง (การเงิน) 302
10 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง (การเงิน) 290

หน้า 1 จาก 17

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล