TEXT_SIZE

รายงานสถานะการเงิน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง (การเงิน) 19
2 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 กองคลัง (การเงิน) 18
3 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง (การเงิน) 104
4 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 กองคลัง (การเงิน) 85
5 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 กองคลัง (การเงิน) 77
6 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 กองคลัง (การเงิน) 79
7 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 กองคลัง (การเงิน) 84
8 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 กองคลัง (การเงิน) 124
9 รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 กองคลัง (การเงิน) 137
10 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 กองคลัง (การเงิน) 153

หน้า 1 จาก 16

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล