ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี อบต.แหลมผักเบี้ย


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายกองค์การบริการส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 256 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 26
2 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อบต. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 75
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 49
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 34
5 ประกาศแสดงผลการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 170
6 รายงานผลการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 509
7 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 172
8 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกอบต. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 440
9 รายงานผลการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 275
10 รายงานผลการปฎิบัติงาน ปี 2557 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 931
11 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 368
12 ประกาศ และรายงานผลการปฏิบัติงานฯ สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 640