ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี อบต.แหลมผักเบี้ย


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายกองค์การบริการส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 256 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 16
2 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อบต. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 60
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 45
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 33
5 ประกาศแสดงผลการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 153
6 รายงานผลการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 499
7 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 168
8 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกอบต. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 428
9 รายงานผลการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 264
10 รายงานผลการปฎิบัติงาน ปี 2557 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 926
11 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 360
12 ประกาศ และรายงานผลการปฏิบัติงานฯ สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 632