ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี อบต.แหลมผักเบี้ย


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อบต. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 39
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 32
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 30
4 ประกาศแสดงผลการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 144
5 รายงานผลการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 476
6 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 161
7 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกอบต. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 418
8 รายงานผลการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 241
9 รายงานผลการปฎิบัติงาน ปี 2557 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 916
10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 355
11 ประกาศ และรายงานผลการปฏิบัติงานฯ สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 619