TEXT_SIZE

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย งานสาธารณสุข 352
22 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย งานสาธารณสุข 504
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 งานสาธารณสุข 295
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2564 งานสาธารณสุข 302
25 รายงานผลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 งานสาธารณสุข 452
26 รายงานผลโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน ประจำปี 2564 งานสาธารณสุข 487
27 รายงานผลโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปี 2564 งานสาธารณสุข 462
28 รายงานผลโครงการยกระดับผู้พิการ ประจำปี 2564 งานสาธารณสุข 255
29 รายงานผลโครงการฝึกอบรมการพูดการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2564 งานสาธารณสุข 355
30 รายงานผลโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564 งานสาธารณสุข 1043

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล