TEXT_SIZE

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน) งานประชาสัมพันธ์ 207
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ12เดือน) งานประชาสัมพันธ์ 346
3 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 Administrator 328
4 แผ่นพับไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. ุ2564 งานสาธารณสุข 758
5 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2564 งานสาธารณสุข 1487
6 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 กองคลัง (การเงิน) 510
7 แผ่นพับไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2564 งานสาธารณสุข 1123
8 กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร หมู่ 4 บริเวณบ้านชายคลอง งานสาธารณสุข 625
9 รายงานผลโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ประจำปี 2564 งานสาธารณสุข 950
10 รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประจำปี 2564 รอบเดือน (เมษายน 2564 - กันยายน 2564) งานสาธารณสุข 594

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล