TEXT_SIZE

ข้อบัญญัติอบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 237
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 206
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานสาธารณสุข 586
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานสาธารณสุข 447
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งานสาธารณสุข 473
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พศ. 2564 งานสาธารณสุข 500
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พศ. 2564 งานสาธารณสุข 506
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พศ. 2564 งานสาธารณสุข 475
9 ข้อบัญญัติ อบต. Administrator 432
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 505

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล