TEXT_SIZE

ข้อบัญญัติอบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานสาธารณสุข 204
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานสาธารณสุข 152
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งานสาธารณสุข 157
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พศ. 2564 งานสาธารณสุข 164
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พศ. 2564 งานสาธารณสุข 223
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พศ. 2564 งานสาธารณสุข 135
7 ข้อบัญญัติ อบต. Administrator 154
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี พ.ศ.2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 218
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 194
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 443

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล