ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานติดตามแผนพัฒนา อบต.แหลมผักเบี้ย


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 13
2 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 25
3 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 126
4 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน 2561 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 144
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 187
6 ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2559 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 130
7 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2557(2556 – 2557) สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 388