ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานติดตามแผนพัฒนา อบต.แหลมผักเบี้ย


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 21
2 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 115
3 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน 2561 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 139
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 178
5 ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2559 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 125
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2557(2556 – 2557) สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 375