ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานติดตามแผนพัฒนา อบต.แหลมผักเบี้ย


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 34
2 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 48
3 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 35
4 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 159
5 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน 2561 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 160
6 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 218
7 ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2559 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 135
8 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2557(2556 – 2557) สำนักปลัด_ส่งเสริมการท่องเที่ยว 467