ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

แผนการดำเนินงานประจำปี อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 79
2 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี กองคลัง (จัดเก็บ) 41
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 35
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 48
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แหลมผักเบี้ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 545
6 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 42
7 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 69
8 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 30
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 97
10 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 187
11 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปีงบ 2560 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 151
12 แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 187
13 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 144
14 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 153
15 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (คตง.) กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 103
16 แผนการดำเนินงานปี 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 120
17 แผนการดำเนินงานปี 2561 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 240
18 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 160
19 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 284
20 การมอบอำนาจ ให้ รองนายกฯ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 197
21 การมอบอำนาจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 180
22 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบ ๒๕๕๙ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 224
23 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 210
24 ประกาศงานจัดเก็บราได้ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 373
25 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 168
26 รายงานผลดติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา numtanza 367