ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

แผนการดำเนินงานประจำปี อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 3
2 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี กองคลัง (จัดเก็บ) 5
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 20
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 17
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แหลมผักเบี้ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 43
6 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 25
7 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 35
8 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 18
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 67
10 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 157
11 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปีงบ 2560 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 135
12 แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 167
13 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 117
14 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 138
15 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (คตง.) กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 90
16 แผนการดำเนินงานปี 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 110
17 แผนการดำเนินงานปี 2561 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 221
18 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 141
19 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 241
20 การมอบอำนาจ ให้ รองนายกฯ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 179
21 การมอบอำนาจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 163
22 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบ ๒๕๕๙ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 209
23 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 197
24 ประกาศงานจัดเก็บราได้ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 360
25 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 154
26 รายงานผลดติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา numtanza 354