ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

แผนการดำเนินงานประจำปี อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 9
2 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 6
3 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 6
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 33
5 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 97
6 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปีงบ 2560 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 78
7 แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 131
8 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 98
9 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (คตง.) กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 79
10 แผนการดำเนินงานปี 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 94
11 แผนการดำเนินงานปี 2561 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 169
12 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 101
13 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 196
14 การมอบอำนาจ ให้ รองนายกฯ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 152
15 การมอบอำนาจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 146
16 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 92
17 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบ ๒๕๕๙ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 187
18 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 163
19 ประกาศงานจัดเก็บราได้ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 306
20 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 139
21 รายงานผลดติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา numtanza 340