ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

แผนการดำเนินงานประจำปี อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 28
2 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี กองคลัง (จัดเก็บ) 19
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 25
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 27
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แหลมผักเบี้ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 77
6 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 30
7 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 50
8 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 21
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 79
10 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 172
11 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปีงบ 2560 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 139
12 แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 172
13 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 129
14 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 145
15 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (คตง.) กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 97
16 แผนการดำเนินงานปี 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 113
17 แผนการดำเนินงานปี 2561 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 229
18 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 146
19 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 248
20 การมอบอำนาจ ให้ รองนายกฯ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 188
21 การมอบอำนาจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 166
22 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบ ๒๕๕๙ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 213
23 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 202
24 ประกาศงานจัดเก็บราได้ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 366
25 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 161
26 รายงานผลดติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา numtanza 358