TEXT_SIZE

แผนดำเนินงานประจำปี อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 108
2 รายงานการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 220
3 ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมผักเบี้ย งานสาธารณสุข 211
4 แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 288
5 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี กองคลัง (จัดเก็บ) 543
6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 236
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 416
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แหลมผักเบี้ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 3427
9 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 216
10 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 256

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล