TEXT_SIZE

แผนดำเนินงานประจำปี อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 Administrator 9
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 149
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 293
4 ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมผักเบี้ย งานสาธารณสุข 425
5 แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 469
6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 436
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 604
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แหลมผักเบี้ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 3806
9 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 456
10 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 604

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล