TEXT_SIZE

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักปลัด

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) งานสาธารณสุข 218
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานประชาสัมพันธ์ 212
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย 2566 งานประชาสัมพันธ์ 206
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ที่ 154 / 2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย งานท่องเที่ยว 226
5 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2566 งานสาธารณสุข 278
6 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาล้ำที่สาธารณะหรือสิ่งอันใดที่รุกล้ำที่สาธาณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย งานสาธารณสุข 327
7 ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งพื้นที่สาธารณะ งานสาธารณสุข 319

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล