ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

บุคลากรกองช่าง อบต.แหลมผักเบี้ย


นายพรอนันต์  สาพิมพ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


- ว่าง -
นายช่างโยธา

นายณัฐพงษ์  ธรรมรักษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นายอรรถพร  ทองน้อย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอาคม สุทธิภูมิ
ผช.จพง.ธุรการ
 

- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา