TEXT_SIZE

บุคลากรกองช่าง อบต.แหลมผักเบี้ย- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง


- ว่าง -
นายช่างโยธา

นายณัฐพงษ์  ธรรมรักษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นายอรรถพร  ทองน้อย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอาคม สุทธิภูมิ
ผช.จพง.ธุรการ
 

นายลิขิต แสงสว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล