TEXT_SIZE

บุคลากรกองช่าง อบต.แหลมผักเบี้ยนางสาวเช่นดาว  นพศรี
ปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 032-478066


- ว่าง -
นายช่างโยธา
โทร. 032-478066


นายณัฐพงษ์  ธรรมรักษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร. 032-478066
 

นายอรรถพร  ทองน้อย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร. 032-478066

นายอาคม สุทธิภูมิ
ผช.จพง.ธุรการ
โทร. 032-478066
 

นายลิขิต แสงสว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร. 032-478066


หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล