TEXT_SIZE

หัวหน้าส่วนราชการ-องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย


 

นางสาวเช่นดาว  นพศรี
ปลัดอบต.แหลมผักเบี้ย
โทร. 032-478066
 
 

นางสาวพิมพ์ภัคชญา  เรืองทิพย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
โทร. 032-478066

นายสุทธิชัย  ประเสริฐสุข
นักวิชาการพัสดุ
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 032-478066

นางสาวเช่นดาว  นพศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 032-478066 

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-441-209

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล