ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประกาศกำหนดสมัยประชุม ปี 63 และวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

Attachments:
Download this file (doc02764520200901094808.pdf)doc02764520200901094808.pdf[ ]310 Kb