ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (doc02765920200901095438.pdf)doc02765920200901095438.pdf[ ]256 Kb