ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

Attachments:
Download this file (doc02328620200622142215.pdf)doc02328620200622142215.pdf[ ]606 Kb