ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาปละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย รับสมัคร ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด จำนวน 1 อัตรา