ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ขอยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้าและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้มีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้าง และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่องสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ 4 กันยายน 2562 ประกอบด้วยตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น เนื่องจากตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยดังกล่าวข้างต้นได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนด ดังนี้นเพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรของพนักงานจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สงวันที่ 4 กันยายน 2562 และหากมีการดำเนินรับสมัครคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างอีกเมื่อใด จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

Attachments:
Download this file (30 ต ค 62.jpg)30 ต ค 62.jpg[ ]288 Kb