ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ประกาศรับสมัครงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา