ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อบต.

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปี 2561