ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม

อีเมล พิมพ์ PDF

อบต.แหลมผักเบี้ย ขอเชิญชวนชาวตำบลแหลมผักเบี้ย ทุกบ้าน ทุกหลังคาเรือน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม"