ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

"เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาให้ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง"

ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

อีเมล พิมพ์ PDF

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีเมล พิมพ์ PDF
๑. เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณของ อบต.
๒. เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๓. เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี ๒๕๕๗
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:26 น.

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2015 เวลา 10:35 น.

ร่วมปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อ ปี 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
altalt
altalt
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม 2014 เวลา 10:27 น.

การแถลงข่าว "งานนั่งแคร่แลตะวัน"

อีเมล พิมพ์ PDF
งานแถลงข่าว "โครงการนั่งแคร่แลตะวัน" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผัก ประธานในการเปิดงาน นายไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี   และหัวหน้าส่วนราชการทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ได้เตรียมการต้อนรับ นำโดย นายศรีเพชร  นามเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย  นางสาวเช่นดาว  นพศรี  ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย  นางอัจฉรี  เสริมทรัพย์  ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนในหมู่ 2  สมาชิกสภา อบต.แหลมผักเบี้ย พนักงาน และชาวบ้านตำบลแหลมผักเบี้ย
altalt

altalt

altalt

หน้า 49 จาก 50