ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

งานการศึกษา อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 8
2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 8
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 10
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 28
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 34
6 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 63
7 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 391
8 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 217
9 ประกาศใช้แผนการศึกษา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 128