ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

งานการศึกษา อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 58
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 52
3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 39
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 39
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 48
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 51
7 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 99
8 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 468
9 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2562 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 276
10 ประกาศใช้แผนการศึกษา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 182