ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แหลมผักเบี้ย

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 180
62 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 176
63 รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 184
64 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) 156
65 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กองคลัง (การเงิน) 64
66 ข่าวประชาสัมพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 229
67 ข่าวประชาสัมพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 188
68 ข่าวประชาสัมพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 210
69 การจัดเก็บภาษี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 328
70 ข่าวประชาสัมพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 237
71 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 180
72 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 206
73 รณรงค์ตามหลักการ ๓ ช. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 204
74 คัดแยกขยะ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 251
75 อัตราค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ กองคลัง (จัดเก็บ) 247
76 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 กองคลัง (จัดเก็บ) 137
77 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาฯ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 205
78 แผนป้องกันการทุจริตระยะ 4 ปี (2561-2564) สำนักปลัด_ผช.บันทึกข้อมูล 19
79 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 182
80 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 175
81 ประกาศ คู่มือ ประชาชน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 290
82 ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนง. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 373
83 ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนง. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 421
84 โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 357
85 กำหนดหยุดการส่งน้ำในฤดูฝนปี พ.ศ.๒๕๕๘ และแจ้งแผนการส่งน้ำในฤดูแล้งปี พ.ศ.๒๕๕๙ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 346
86 การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 415
87 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 296
88 ความรู้เกี่ยวกับเอดส์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 466
89 กฏหมายสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนควรรู้ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 508
90 คำแนะนำประชาชนเพื่อห่างไกลโรคเบาหวาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 372

หน้า 3 จาก 4