ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ข้อมูลอื่น ๆ อบต.แหลมผักเบี้ย
มวลชนจัดตั้ง
       อสม. จำนวน  53 คน
       คณะกรรมการพัฒนาสตรี จำนวน  56 คน
       อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น จำนวน  31 คน


สถานที่ท่องเที่ยว
        หาดแหลมหลวง
        พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระเทพฯ
        สะพานไม้ทางเดินศึกษาธรรมชาติ
        ชายหาดสมุทรธาราม